Hem

Välkommen till LH-sotning och ventilation!

Fr o m den 1 december 2016 har Uppsala kommun tecknat nytt avtal för entreprenad av den föreskrivna sotningen och brandskyddskontrollen. LH Sotning och ventilation AB är den formella avtalspartnern, men företaget kommer att samverka med tidigare team från Östhammars Sotningsdistrikt. Du får alltså fortsatt service av ett team som du känner igen – och som kan orten. Det är bara själva varumärket som blir nytt på protokoll, fakturor med mera.

VIKTIGT MEDDELANDE OM SOTNING OCH COVID-19

I enighet med råd från Folkhälsomyndigheten, som uppmanar personer med symptom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor, ber vi våra sotningskunder att hjälpa oss att minska smittspridningen vid våra besök. Speciellt vill vi värna om våra kunder i riskgrupperna.

Känner du symptom, och/eller sitter i hemkarantän så gäller begränsning av kontakt med människor även sotaren. Om vi kan sota hos dig utan att träffa dig, är det inget större problem. Vi håller gärna av folkhälsomyndigheten rekommenderade avstånd på 2 m vid besök hos våra kunder

Om du är sjuk eller tillhör riskgrupp och sotaren ska utföra arbeten där vi behöver vistas längre tid i ditt hem ber vi dig att kontakta oss för särskild instruktion/information.

Vi kommer att vara mer noggranna med att bära skyddsmask och handskar, och undviker att ta i hand. Tyvärr kommer vi också att behöva tacka nej till kaffe. Detta är även för din säkerhet.

Vi kan behöva ställa in planerad sotning p.g.a. sjukdom hos oss i högre grad, då vi också följer råden att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Framkomligheten på telefon till sotningskontoren kan bli begränsad på grund av sjukdom. Var snäll och ha tålamod med detta, vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Prova gärna att maila om du inte kommer fram på telefon.

Vänligen
LH-sotning

 


Däfrör sotningLagen föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare.
LÄS MER

Säker eldstadSSR Godkänd Besiktning är vår kvalitetssäkrade metod för besiktning av skorstenar och eldstäder.
LÄS MER

Ett friskt valVårt ventilationsteam hjälper
dig att göra upp med damm,
kvalster och fett.
LÄS MER


footer-logos