Hem

Välkommen till LH-sotning och ventilation!

Fr o m den 1 december 2016 har Uppsala kommun tecknat nytt avtal för entreprenad av den föreskrivna sotningen och brandskyddskontrollen. LH Sotning och ventilation AB är den formella avtalspartnern, men företaget kommer att samverka med tidigare team från Östhammars Sotningsdistrikt. Du får alltså fortsatt service av ett team som du känner igen – och som kan orten. Det är bara själva varumärket som blir nytt på protokoll, fakturor med mera.

Viktig information!

Den 25/5 2018 träder den nya datskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Det innebär i korthet att du som privatperson får ett ökat skydd av dina personuppgifter och har rätt att veta vart dom finns lagrade, av vilken anledning och om man har möjlighet att ta bort sina uppgifter från registrerna.
LH sotning och ventilation AB utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor och behöver uppgifter om namn, adress, fastighetsbeteckning och ibland telefon och e-post för att fullfölja sina åtaganden enligt lagen.
Uppgifterna finns i en sk kontrollbok som kommunen är ansvarig för.
Vi har vissa leverantörer som sköter utskick av aviseringar och faktura som kommer i kontakt med våra personuppgifter och dessa leverantörer har vi tecknat sk personuppgiftsbiträdesavtal med.
Vi har ett bra dataskydd och våra anställda är medvetna om att skydda telefon, datorer och övriga mobila enheter med personliga lösenord och extra noggrannhet.
Som kund till oss kan du känna dig trygg med att vi förvarar dina uppgifter på ett säkert sätt! Läs vår policy i sin helhet här.

OBS! Vecka 30 och 31 är kontoret semesterstängt och under vecka 32 är det öppet mellan 08.00-11.00. Trevlig sommar!


Däfrör sotningLagen föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare.
LÄS MER

Säker eldstadSSR Godkänd Besiktning är vår kvalitetssäkrade metod för besiktning av skorstenar och eldstäder.
LÄS MER

Ett friskt valVårt ventilationsteam hjälper
dig att göra upp med damm,
kvalster och fett.
LÄS MER


footer-logos