Besiktning

SSR GODKÄND BESIKTNING® är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktning av skorstenar och eldstäder. Ett unikt sätt att granska, mäta och analysera anläggningens funktion och säkerhet.

I vår besiktning möts mångårig fackmannakunskap med den absolut senaste teknologin. Med hjälp av mätinstrument, dataanalys och statistik kan vi ge dig riktigt noggranna råd om hur du eldar bättre – för både säkerhet och komfort.

Metoden har utvecklats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Enbart behöriga medlemsföretag får utföra dessa besiktningar. För detta krävs dokumenterad branscherfarenhet, behörighet för lagstadgad brandskyddskontroll samt kompletterande utbildning och auktorisation.

Fyra besiktningspaket för din trygghet och komfort!

  • Installationsbesiktning – när du köpt ny eldstad.
  • Överlåtelsebesiktning – för dig som är spekulant på ett hus eller en bostadsrätt.
  • Sprängbesiktning – om det ska utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer.
  • Statusbesiktning – ett kvitto på hur din befintliga anläggning fungerar med allmänna drift- och skötselråd eller kontroll av befintlig skorsten och rökkanal inför installation av eldstad.

Vill du veta mer?