Ventilation

Du tillbringar 90% av din tid inomhus. Därför är det viktigt att luften du andas, hemma och på jobbet, är ren från smuts och föroreningar. Dessutom hjälper en god ventilation till att förebygga ”sjuka hus”-besvär som kan uppstå i form av fukt och mögel.

Idag lider vart tionde barn av astma och fyra av tio barn har någon form av allergi. Även vuxna klagar i allt större utsträckning över symptom som trötthet, huvudvärk eller problem med luftrören. Om bakgrunden till detta råder det många åsikter. En orsak kan vara vårt försämrade inomhusklimat, något som också världshälsoorganisationen WHO påtalar.
Siffror uppger att omkring en tredjedel av husen i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka.

Hur ofta bör det rengöras?

Forskning har visat att man bör rensa frånluftskanalerna i en bostad vartannat år. Vi kan hjälpa dig att förebygga hälsoproblem. Med mångårig erfarenhet och tillgång till den senaste tekniken förbättrar vi ditt inomhusklimat.

Vi erbjuder ventilationsrengöring och tillhörande service för de flesta fastigheter – och vi ser till helheten. Med våra paketlösningar kan du få hjälp både med frånluftskanalerna och kökets imkanaler, där vi med effektiv teknik tar bort fett och beläggningar. Naturligtvis avslutar vi alla våra uppdrag med en statuskontroll. Vi mäter upp ventilationssystemet både före och efter rengöring – och du får ett kvitto på anläggningens funktion och skick.

Vi erbjuder även radonmätning

Bor du i ett område med radon eller i en hustyp där det kan finnas radon bör du göra en radonmätning. Det är det enda sättet du kan du säkert får veta. Vi kan hjälpa till genom att utföra radonmätning och vid behov radonsanera.